• Kilka powodów, dla których nie powinieneś – jeszcze – rozmawiać z inwestorem (cz. I)

    Tomasz Czapliński

O sobie

Partner Zarządzający SpeedUp Group, Prezes Zarządu LMS Invest - funduszu specjalizującego się w inwestycjach na wczesnym etapie działania przedsiębiorstw, Członek Zarządu SpeedUp BRIdge Alfa - funduszu inwestującego w dokonania najwybitniejszych naukowców. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w konsultingu strategicznym jak i przy realizacji wielu przedsięwzięć internetowych. Realizował projekty doradcze zarówno dla mikro- jak i dla największych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w due dilligence, modelowaniu działalności, prognozach finansowych i wycenie przedsiębiorstw.